Markalar İçin Hikâyeleştirme (Storytelling) Nedir? Nasıl Yapılır?

İnsanlık için son derece eski bir oluşum olan hikâyeleştirme birçok alanda kullanılarak insanların etkilenmesinde önemli bir etken oldu. Günümüz dünyasında ise storytelling olarak ifade edilen Hikayeleştirme uygulamaları ise son derece popüler olup marka ya da firmanın hedeflediği kitlelere daha kolay ve daha kısa yol ile ulaşmasında da etkilidir. Yapılacak olan çalışmalarda birçok önemli etken yer almak ile beraber istenen başarının elde edilmesi için önceliğin belirlenmesi gerekir. Bir ürün ile ilgili olarak yüzde elli indirim yapmanız tüketicinin ilk zamanda dikkatini çekse de duygusuna etki etmediği için kalıcı olmayacaktır. Fakat yapılan Hikayeleştirme sonucunda tüketicinin duygularına kazınarak markanın ürünü ve ürün içindeki hikaye ile bütünlük kazanılmış olur.

Dijitalleşmede Hikayenin Önemli?

Dijitalleşme çağı içinde markalar ürünlerinin pazara sunulmasında reklam çalışmalarında yararlanırlar. Hikayeleştirme ise son derece eski bir kavram olmak ile beraber tüketicinin ilk olarak duygularına etki eden bir çalışmadır.

Hikayeleştirme uygulamalarında yapılan çalışmalar geçmiş yıllarda da büyük emekler ve yaratıcı zekalar ile hazırlanırken günümüzde de aynı şekilde gerçekleştirilmektedir. Geçmiş yıllarda yapılan hikayeleştirme uygulamalarından farklı olan ise günümüzde dijitalleşmenin yaşanması ile beraber oldu. Dünyanın tüm bilgilerinin sadece bir cep telefonuna sığdığı günümüzde insanlar çok fazla gönderi ile karşılaşmaktadır. Bu durumda ise karşılaştırma yapabilen, seçici bir toplum oluşurken aynı zamanda daha bilinçlenmiş olan bir hedef kitleye ulaşım gerçekleşir. Bu aşamada uygulanan hikayeleştirme uygulamalarının benzer olmamasının yanı sıra anımsatma yapması bile oldukça tehlikeli bir durum olup kopya olarak ifade edilir. Bu ise tüketici tarafından hoş karşılanmayan bir durumdur.

Reklam dünyası içine değişen dinamikler ile beraber hikayelerin önemine  vurgu yapan uzmanlar aynı zamanda birçok farklı nesne ya da objeden yararlanarak algılama ve bağ kurma eğilimin yaratılmasını sağlıyor.

Medyanın gücünün ele alınması ve reklam dünyası içinde markaların ürün tanıtımlarını yapmaları aşamasında ise orijinal arayışların yanı sıra uygulamalarda geçmişin detayları olan duygulara hitap etmede de bırakılmaması gerekiyor.

Sanat ve Bilimin Dijital Hikayeleştirmedeki Etkisi

Dijitalleşme çağı içinde farklı birçok marka ürünlerinin pazarlanması aşamasında hikayelere yer açmaktadır. Hikayeleştirme her ne kadar eski bir uygulama olsa da günümüz çağına uygun olarak hazırlanacak olan hikayelerde belli detaylara dikkat edilmesi son derece önemlidir. Hızla sunulan hikayeler içinde benzer hikaye paylaşımları sizin öncenizde yapılmış ise tüm planlamanız bir anda çöp haline gelir. Bu sebep ile hikayeleştirme uygulamanızda dikkatli seçimler yer verilen verilerde, duygulardan ve yaratıcılıktan taviz vermemeniz gerekir.

Dijital dünya içinde daha kısa sürede daha geniş kitlelere ulaşımın sağlanması ile istenen etki de elde edilebilirken aynı zamanda yanlış olan uygulamalarda aynı derece de sıkıntı yaratmaktadır. Bu sebep ile de uygulama detayları arasında veri kullanımlarına öncelik verirken duyguları da buna eklemeniz gerekir. Yaratıcılık ile süslenen hikayeleştirme içinde veriler bilime işaret ederken duygular ise sanatsal olan çalışmalardır. Bir ürünün tüketici için önemi, kullanım alanı ve kullanım avantajları ürün verileri olup bu kullanımda duyguların da hareket geçirilmesi ve yaratıcılığın yer alması ise sanatsal uygulamalardır.

Markalar İçin Hikayeleştirmenin Önemi

Firmalar ve markalar her ne kadar hikayeleştirmenin önemini kavramış gibi görünse de bu çalışmaların dijital dünya içinde istenen etki de gerçekleşmediği görünmektedir. Bu ise genelde firmaların ya da markaların kökleşmiş olması ve geleneklerinden vazgeçmeden devam etme istekleridir. Marka ya da firmaların hikayaleştirmenin önemini keşfetmeleri için aşağıda yer alan detaylara önem vermeleri gerekir.

  • Markanın Hikâyesini Unutun

Marka hikâyenizi sürekli olarak sunmak tüketicide istenen etkinin oluşmasında etki etmez. Markaların geçmişte yer alan hikâyeleri o markanı ana kaynağı olarak son derece özel olmak ile beraber bu ara yüzün sürekli kullanılması ise ürüne olan talebi artırmanın aksine tam tersine dönebilir

  • Zamanı Yakalayın

Zamana uygun olan çalışmaların yapılması tüketicilerin azalan dikkatlerinde seçiciliğe yer verilmesine etki edebilir. Bu neden ile marka ya da firmaların ürün satışları ya da marka tanıtımları için yapacakları hikâyelerde ise zamanın ruhuna uygun olan işlemlere yer açılması son derece önemlidir.

  • Mutlaka Yatırım Yapın

Marka ya da firmanın hikayeleştirme uygulamaları ile ilgili olarak ekip kurması ya da bir ekip ile çalışması son derece önemli bir detaydır. Bu sebep ile bu ekip çalışmasına yapılacak olan yatırım ise oldukça değerli bir yatırım olarak ifade edilebilir. Yenilenen teknolojiye yatırım yapılması ve ekibin bu teknolojiden yararlanmasının sağlanması ise yaratılacak olan hikâyenin tüketici ile buluşulması gerekir.

  • Mobil Uyumluluğa Dikkat

Günümüzde internet ortamına girişte en çok cep telefonları kullanılmaktadır. Gün içinde sürekli olarak internette giren tüketiciler ile buluşmanın sağlanması ile ilgili olarak ise mobil uyumluluk oldukça önem taşır. Sorunsuz olarak tüketici ile buluşmanızı sağlamanın yanı sıra yanı yol üzerinde yürünmek için mobil uyumlu hikâye hazırlama çalışmalarına yer açılması gerekir. Konusunda uzman olan ekibiniz tarafından hazırlanacak olan hikâyeler ile de istediğiniz etkileşim ve iletişi gerçekleşmiş olur.

Hikayeleştirme de Kestirme Yol Yoktur

Tüketicilerde yer alan ve gittikçe de kısılan dikkat sürelerinin yanı sıra markaların sadece satışa odaklı olarak işlemlere yer açmaları da hikayeleştirmelerde sıkıntıların yaşanmasında etkili olmaktadır.

Birçok marka markanın geçmiş hikayesine sığınıp nostalji uygulamalarında dönem dönem yer açmak ile beraber bu uygulamanın her daim istenen olumlu etkiye ulaşılmasında avantaj sağlamadığı da söylenebilir.

Hikâyeler ile marka ya da ürünün yorumlanarak sadece müşteri odaklı olarak hazırlanacak olan çalışmada ise geçmişin yorumlanıp geleceğin kurgulanmasından yararlanılması gerekir. Hikâyenin anlamı zaten geçmiş ve gelecek arasındaki önemli dengedir. Bu amaç ile hazırlanacak olan hikâye çalışmalarınızdan kısa yoldan yapılacak olan ve kestirme diye ifade edilecek herhangi bir yol yoktur. Olması durumunda ise boşuna yapılan maliyetler ve gereksiz yere sunulan hikâyeler nedeni ile arzu edilen etkinin elde edilmemesinin yanı sıra firma prestijiniz de zarara uğrayabilir.

Hikayelerin anlatımlarında uzman desteklerin alınması ve bu ama ile kurulmuş olan bir ekibin olması gerekir. Zaman gerektiren çalışmalarda duygular, yaratıcılık ve veriler önceliklidir.

Hikayeleştirme Müşterilere Göre Yol Haritasının Çizilmesinin Önemi

Marka ya da firma olarak unutulmaması gereken en önemli detay hikayenizi siz aktarmadığınız sürece kimsenin gelip de kullanıcılarınıza anlatmayacağıdır. Dijital hayat içinde hikayeleştirme önem verirken müşterilerin beklentilerini öncelik yapmanız son derece önemlidir. Bazen markalar hikâyeyi hedefledikleri kitle için hazırladıklarını unutabilmektedir. Müşterileriniz ile beraber bir yolda yürümeyi başarırsanız onların isteklerini ve beklentilerini bilerek bu verileri kaynak olarak edinerek hikâyenizi beslemeniz de mümkün olur.

Marka ve firmaların ürün tanıtımlarında değişen dünya içinde kullanıcılarının beklentisi ya da kullanıcıların interneti kullanma biçimleri de hikâye içinde değişim yaratır. Böylelikle hikâyenin hazırlanması ve sunulmasında çok fazla yaratıcılığa önem verilen bilimsel verilerinde bu işlemler içinde harmanlanması gerekir.

Markanın eleştirilmesi doğru adıma doğru ilerlemeniz içinde önemli bir adım olup özellikle eleştirilerin sizi hedefe götüreceğini de unutmamanız gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükselmeye hazır mısınız?